fbpx Anna Jolanta Iglikowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Jolanta Iglikowska

Anna Jolanta Iglikowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Anna Jolanta Iglikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ czynników abiotycznych na występowanie i różnorodność małżoraczków (Ostracoda) w wybranych środowiskach wód śródlądowych Laponii i Polski

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tadeusz Namiotko

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Kornijów, prof. dr hab. Ryszard Szadziewski

Dyplom nr 3320.


Gdańsk, 17 grudnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: