fbpx Bartłomiej Paweł Hajek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Bartłomiej Paweł Hajek

Bartłomiej Paweł Hajek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 listopada 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Bartłomiej Paweł Hajek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ gospodarki leśnej na różnorodność i strukturę brioflory buczyn Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Halina Bednarek-Ochyra

Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Herbich, prof. ATH, dr hab. Jan Tadeusz Żarnowiec

Dyplom nr 3310.


Gdańsk, 24 listopada 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: