fbpx Artur Burzyński | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Artur Burzyński

Artur Burzyński

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 października 2010 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Artur Burzyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rekombinacja w mitochondrialnym DNA omułka.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Marek Ziętara, prof. dr hab. Andrzej Falniowski, prof. dr hab. Zofia Szweykowska - Kulińska, prof. dr hab. Ewa Bartnik

Dyplom nr 584.


Gdańsk, 02 listopada 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: