fbpx Dorota Cieślicka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Dorota Cieślicka

Dorota Cieślicka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Dorota Cieślicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Klasyfikacja afrykańskich gatunków rodzaju Eulophia R.Br. ex Lindl. na tle podplemienia Cymbidiinae (Orchidaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: doc. dr hab. Krystyna Boratyńska, prof. dr hab. Maria Zając

Dyplom nr 3289.


Gdańsk, 04 sierpnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: