fbpx Magdalena Wacława Rokicka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Wacława Rokicka

Magdalena Wacława Rokicka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Magdalena Wacława Rokicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularna i morfologiczna identyfikacja pasożytów zewnętrznych ryb z rodzaju Gyrodactylus Nordmann, 1832 (Platyhelminthes, Monogenea)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Ziętara

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Ewa Dzika, prof. UG, dr hab. Jerzy Sell

Dyplom nr 3278.


Gdańsk, 22 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: