fbpx Stefan Zbigniew Tukaj | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Stefan Zbigniew Tukaj

Stefan Zbigniew Tukaj

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Stefan Zbigniew Tukaj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola białek szoku termicznego Hsp40 w humoralnej oraz komórkowej odpowiedzi immunologicznej u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, prof. dr hab. Zbigniew Kmieć

Dyplom nr 3276.


Gdańsk, 15 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: