fbpx Joanna Rojek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Rojek

Joanna Rojek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 2010 roku

magister Biologii

Joanna Rojek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Indukcja i rozwój autonomicznego bielma u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. w warunkach eksperymentalnych

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG. dr hab. Jerzy Bohdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Charzyńska, dr hab. Rafał Mól

Dyplom nr 3275.


Gdańsk, 15 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: