fbpx Agnieszka Kowalewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Kowalewska

Agnieszka Kowalewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Agnieszka Kowalewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Studium florystyczno-ekologiczne porostów brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) na przykładzie wschodniej części Pomorza Zachodniego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz

Recenzenci: dr hab. Ludwik Lipnicki, dr hab. Piotr Rutkowski

Dyplom nr 3266.


Gdańsk, 13 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: