fbpx Przemysław Baranow | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Przemysław Baranow

Przemysław Baranow

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 czerwca 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Przemysław Baranow

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rewizja taksonomiczna Polystachya Hook. sekcja Polystachya (Orchidaceae, Vandoideae)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Zieliński, prof. dr hab. Adam Zając

Dyplom nr 3277.


Gdańsk, 16 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: