fbpx Anna Maria Sobiecka-Szkatuła | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Maria Sobiecka-Szkatuła

Anna Maria Sobiecka-Szkatuła

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Anna Maria Sobiecka-Szkatuła

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularny mechanizm regulacji aktywności proteazy HtrA bakterii Escherichia coli - rola pętli regulacyjnych L1, L2 i LA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Joanna Skórko-Glonek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Bogdan Banecki, prof. dr hab. Alicja Żylicz

Dyplom nr 3265.


Gdańsk, 09 lipca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: