fbpx Magdalena Maria Podolska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Maria Podolska

Magdalena Maria Podolska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 czerwca 2010 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Magdalena Maria Podolska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Larwy Anisakis simplex w śledziach bałtyckich jako organizmy wskaźnikowe w badaniach biologicznych i rybackich

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Żółtowska, prof. dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki, prof. dr hab. Edward Siński, prof. dr hab. Roman Wenne

Dyplom nr 577.


Gdańsk, 30 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: