fbpx Magdalena Sitko | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Sitko

Magdalena Sitko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 maja 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Magdalena Sitko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Klasyfikacja i filogeneza podplemienia Maxillariinae Pfitz. (Orchidaceae, Vandoideae) w świetle badań morfologicznych i molekularnych.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Klimko, dr hab. Józef Mitka

Dyplom nr 3242.


Gdańsk, 14 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: