fbpx Konrad Bogdan Plata | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Konrad Bogdan Plata

Konrad Bogdan Plata

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Konrad Bogdan Plata

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Nowe aspekty homogenicznej oporności na antybiotyki β- laktamowe w klinicznych szczepach Staphylococcus aureus opornych na metycylinę (MRSA)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Tadeusz Kaczorowski, doc. dr hab. Małgorzata Łobocka

Dyplom nr 3233.


Gdańsk, 13 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: