fbpx Tomasz Stanisław Cecot | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tomasz Stanisław Cecot

Tomasz Stanisław Cecot

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 2010 roku

Tomasz Stanisław Cecot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Ekspresja protoonkogenu zif-268 i aktywacja hydroksylazy tyrozynowej w mózgu szczura po uszkodzeniach w układzie mezolimbicznym

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Danuta Lewandowska

Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Lasoń, prof. dr hab. Jan Konopacki

Dyplom nr 3225.


Gdańsk, 14 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: