fbpx Anna Justyna Kloska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Justyna Kloska

Anna Justyna Kloska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 kwietnia 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Anna Justyna Kloska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulacja syntezy glikozoaminoglikanów przez flawonoidy oraz nielosowa inaktywacja chromosomu X w chorobie Huntera”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Sąsiadek, prof. dr hab. Michał Witt

Dyplom nr 3224.


Gdańsk, 14 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: