fbpx Joanna Monika Łoś | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Monika Łoś

Joanna Monika Łoś

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2010 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Joanna Monika Łoś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Molekularne mechanizmy regulacji rozwoju bakteriofagów lambdoidalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Małek, doc. dr hab. Małgorzata Łobocka

Dyplom nr 3209.


Gdańsk, 09 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: