fbpx Anita Maria Poćwierz-Kotus | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anita Maria Poćwierz-Kotus

Anita Maria Poćwierz-Kotus

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Anita Maria Poćwierz-Kotus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polimorfizm transpozonów z rodziny Tc1- podobnych w genomach ryb”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr hab. inż. Dariusz Grzebelus

Dyplom nr 3166.


Gdańsk, 12 listopada 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: