fbpx Magdalena Anna Cichowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Anna Cichowicz

Magdalena Anna Cichowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 października 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Magdalena Anna Cichowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza funkcjonalna endonukleazy restrykcyjnej Eco VIII z Escherichia coli E1585-68”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tadeusz Kaczorowski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Liberek, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 3157.


Gdańsk, 02 listopada 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: