fbpx Paweł Mariusz Matulewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Paweł Mariusz Matulewicz

Paweł Mariusz Matulewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Paweł Mariusz Matulewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Relacje czynnościowe między jądrem przednim mostu i jądrem konarowo-mostowym nakrywki w regulacji hipokampalnego rytmu theta

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Konopacki, prof. dr hab. Zbigniew Nowicki

Dyplom nr 3138.


Gdańsk, 28 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: