fbpx Agnieszka Kamila Kowalkowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Kamila Kowalkowska

Agnieszka Kamila Kowalkowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Agnieszka Kamila Kowalkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza porównawcza struktur kwiatowych wabiących owady u wybranych gatunków Bulbophyllinae Schltr. i Pleurothallidinae Lindl. (Orchidaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Zając, prof. UG, dr hab. Jerzy Bohdanowicz

Dyplom nr 3128.


Gdańsk, 06 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: