fbpx Joanna Skórko-Glonek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Skórko-Glonek

Joanna Skórko-Glonek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2009 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Joanna Skórko-Glonek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rola białka HtrA z bakterii Escherichia coli w ochronie komórki przed skutkami warunków stresowych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Anna Maria Skorupska, prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska

Dyplom nr 555.


Gdańsk, 06 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: