fbpx Anna Maria Węglewska-Jurkiewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Maria Węglewska-Jurkiewicz

Anna Maria Węglewska-Jurkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Anna Maria Węglewska-Jurkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Deplecje mitochondrialnego DNA w genetycznie uwarunkowanych chorobach człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: dr hab. Mariusz Więckowski, prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz

Dyplom nr 3125.


Gdańsk, 02 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: