fbpx Piotr Rutkowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Piotr Rutkowski

Piotr Rutkowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2009 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Piotr Rutkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Phylogeny and taxonomy of the subtribes Spiranthinae, Stenorrhynchidinae and Cyclopogoninae ( Spirantheae, Orchidaceae) in Central and South America

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Ochyra, prof. dr hab. Adam Zając, prof. dr hab. Jerzy Zieliński, prof dr hab. Waldemar Żukowski

Dyplom nr 552.


Gdańsk, 09 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: