fbpx Magdalena Angelina Gabig-Cimińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Angelina Gabig-Cimińska

Magdalena Angelina Gabig-Cimińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 maja 2009 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Magdalena Angelina Gabig-Cimińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Elektryczne biochipy do detekcji kwasów nukleinowych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Wojciech Markiewicz, dr hab. Paweł Golik,

Dyplom nr 551.


Gdańsk, 09 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: