fbpx Robert Łyżeń | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Robert Łyżeń

Robert Łyżeń

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej oraz Oceanografii w zakresie Biologii Morza

Robert Łyżeń

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mechanizmy regulacji aktywności promotora pR bakteriofaga λ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Agnieszka Monika Szalewska-Pałasz

Recenzenci: prof. dr hab. Monika Maria Hryniewicz, dr hab. Michał Obuchowski

Dyplom nr 3105.


Gdańsk, 26 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 10:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: