fbpx Andrzej Borman | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Andrzej Borman

Andrzej Borman

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 stycznia 2009 roku

doktor nauk przyrodniczych

Andrzej Borman

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Efekt limfopeniczny i aktywność cytotoksyczna typu NK (natural killer) a wrażliwość na stres u świń

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik, prof. UG, dr hab. Artur Hugo Świergiel, prof. dr hab. Marek Świtoński, prof. dr hab. Karol Jakubowski

Dyplom nr 539.


Gdańsk, 11 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: