fbpx Anna Biała | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Biała

Anna Biała

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 stycznia 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Anna Biała

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Systematyka motyli z rodzaju Phyllocnistis (Zeller, 1848), (Lepidoptera: Gracillariidae) z terenu Polski w oparciu o analizę sekwencji DNA

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jerzy Sell, prof. dr hab. Jarosław Buszko

Dyplom nr 3069.


Gdańsk, 20 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: