fbpx Piotr Tukałło | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Piotr Tukałło

Piotr Tukałło

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 stycznia 2009 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Piotr Tukałło

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza filogenetyczna rodzaju Dracula Luer na tle pozostałych przedstawicieli podplemienia Pleurothallidinae”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Zając, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 3070.


Gdańsk, 20 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: