fbpx Borys Wróbel | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Borys Wróbel

Borys Wróbel

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 października 2008 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Borys Wróbel

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Oznaczanie niepewności w analizie filogenetycznej: metoda ważonych najmniejszych kwadratów

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Stanisław Cebrat, prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, prof. UW, dr hab. Krzysztof Spalik, prof. UG, dr hab. Marek Ziętara

Dyplom nr 537.


Gdańsk, 19 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: