fbpx Konrad Krzewski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Konrad Krzewski

Konrad Krzewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2002 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Konrad Krzewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Podobieństwo immunologiczne białka DnaJ bakterii Escherichia coli i HDJ-1 człowieka oraz odpowiedź autoimmunologiczna anty-HDJ-1 u osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Renata Głośnicka, prof. dr hab. Bogusław Szewczyk

Dyplom nr 2116.


Gdańsk, 03 kwietnia 2002 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: