fbpx Rafał Chmara | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Rafał Chmara

Rafał Chmara

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Rafał Chmara

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Przyczyny zróżnicowania struktury roślinności podwodnej w jeziorach na obszarach sandrowych Borów Tucholskich

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Szmeja

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Kłosowski, dr hab. Jerzy Wołek

Dyplom nr 3053.


Gdańsk, 08 stycznia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: