fbpx Monika Filipowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Monika Filipowicz

Monika Filipowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 2008 roku

magister Biotechnologii

Monika Filipowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rearanżacje w głównym rejonie niekodującym mitochondrialnego DNA w europejskich populacjach małży Mytilus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Wenne

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Mirosław Łuczyński

Dyplom nr 3052.


Gdańsk, 05 stycznia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: