fbpx Dorota Maria Żurawa-Janicka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Dorota Maria Żurawa-Janicka

Dorota Maria Żurawa-Janicka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2008 roku

magister Biotechnologii

Dorota Maria Żurawa-Janicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział białek HtrA1 i HtrA2 w odpowiedzi na stres oksydacyjny oraz w nefrokancerogenezie estrogenozależnej u chomika syryjskiego (Mesocricetus auratus)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kazimierz Pawełczyk, prof. dr hab. Ewa Maria Bartnik

Dyplom nr 3037.


Gdańsk, 21 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: