fbpx Irena Maria Majkutewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Irena Maria Majkutewicz

Irena Maria Majkutewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Irena Maria Majkutewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Topografia procesów aktywacyjnych w mózgu szczura po jednostronnych uszkodzeniach i stymulacji brzusznego pola nakrywki śródmózgowia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Weronika Trojniar-Tokarska

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Maria Lewin-Kowalik, prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Dyplom nr 3035.


Gdańsk, 21 listopada 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: