fbpx Iwona Liliana Piekarz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Iwona Liliana Piekarz

Iwona Liliana Piekarz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 października 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Człowieka

Iwona Liliana Piekarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Analiza wybranych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa w populacji z Cedyni (XII-XIV w.) na tle badań prowadzonych na terenie średniowiecznej Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marek Marian Grzybiak

Recenzenci: prof. dr med. Juliusz Tokarski, prof. dr hab. Janusz Andrzej Piontek

Dyplom nr 3029.


Gdańsk, 21 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: