fbpx Krzysztofa Nagórska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krzysztofa Nagórska

Krzysztofa Nagórska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Krzysztofa Nagórska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Genetyczne podstawy produkcji egzopolisacharydu w procesie formowania biofilmu i kolonizacji powierzchni przez Bacillus subtilis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Michał Obuchowski

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Maria Skorupska, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz

Dyplom nr 2961.


Gdańsk, 18 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: