fbpx Aleksandra Gil-Krzewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Aleksandra Gil-Krzewska

Aleksandra Gil-Krzewska

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Aleksandra Gil-Krzewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Importance of lissencephaly gene lis-1 in the development of Caenorhabditis elegans germline and supression of dynein mutation lethality”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, prof. dr hab. Piotr Paweł Stępień

Dyplom nr 2960.


Gdańsk, 18 czerwca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: