fbpx Joanna Narkiewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Narkiewicz

Joanna Narkiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 maja 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Joanna Narkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekspresja genów HtrA w nowotworach jajnika oraz błony śluzowej trzonu macicy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: doc. dr hab. Alicja Beata Węgrzyn, prof. dr hab. Ewa Bartnik

Dyplom nr 2950.


Gdańsk, 26 maja 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: