fbpx Agnieszka Szalewska-Pałasz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Agnieszka Szalewska-Pałasz

Agnieszka Szalewska-Pałasz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 kwietnia 2008 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Agnieszka Szalewska-Pałasz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Specyficzne mechanizmy regulacji ekspresji genów prokariotycznych na różnych etapach transkrypcji i modyfikacji RNA

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Monika Maria Hryniewicz, dr hab. Marian Sęktas, prof. dr hab. Piotr Stępień, prof. dr hab. Anna Skorupska

Dyplom nr 520.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 10:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: