fbpx Tadeusz Namiotko | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tadeusz Namiotko

Tadeusz Namiotko

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 kwietnia 2008 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Tadeusz Namiotko

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zmienność morfologiczna, systematyka i mikroewolucja wybranych stygobiontycznych gatunków małżoraczków (Crustacea: Ostracoda) w świetle analiz biometrycznych chetotaksji odnóży i kształtu karapaksu

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. dr hab. Ryszard Szadziewski, prof. dr hab. Janina Szczechura, prof. dr hab. Roman Wenne

Dyplom nr 519.


Gdańsk, 30 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: