fbpx Anna Herman-Antosiewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Anna Herman-Antosiewicz

Anna Herman-Antosiewicz

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 2007 roku

doktor nauk biologicznych w zakresie Biologii

Anna Herman-Antosiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Modulacja procesów zachodzących w ludzkich komórkach nowotworowych przez organiczne związki siarki pochodzące z roślin z rodzajów AlliumBrassica

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, prof. dr hab. Wanda Krajewska, prof. dr hab. Ewa Bartnik,

Dyplom nr 510.


Gdańsk, 09 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: