fbpx Gerard Stefan Kanarek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Gerard Stefan Kanarek

Gerard Stefan Kanarek

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 lutego 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Gerard Stefan Kanarek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Helmintofauna kormorana Phalacrocorax carbo (L., 1758) z północnej Polski

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Okulewicz, prof. dr hab. Katarzyna Niewiadomska

Dyplom nr 2931.


Gdańsk, 09 kwietnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: