fbpx Katarzyna Wojczulanis-Jakubas | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Katarzyna Wojczulanis-Jakubas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Inwestycje rodzicielskie samca i samicy u monogamicznego gatunku ptaka morskiego (alczyk Alle alle) w warunkach dnia polarnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Lech Stempniewicz

Recenzenci: prof. UWr, dr hab. Marta Borowiec, prof. UwB, dr hab. Jan Robert E. Taylor

Dyplom nr 2881.


Gdańsk, 03 grudnia 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: