fbpx Bartosz Słomiński | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Bartosz Słomiński

Bartosz Słomiński

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 października 2007 roku

magister Biotechnologii

Bartosz Słomiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dostarczanie helikazy do lambdoidalnego origin replikacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: dr hab. Dariusz Bartosik, prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka

Dyplom nr 2854.


Gdańsk, 23 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: