fbpx Wojciech Kazimierz Glac | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wojciech Kazimierz Glac

Wojciech Kazimierz Glac

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 października 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Ogólnej

Wojciech Kazimierz Glac

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Indywidualne zróżnicowanie aktywności cytotoksycznej typu NK (natural killer) w warunkach chronicznego podawania amfetaminy u szczurów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Juliusz Tokarski

Recenzenci: dr hab. Danuta Lewandowska, prof. dr hab. Konstanty Zbigniew Korolkiewicz

Dyplom nr 2855.


Gdańsk, 23 października 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: