fbpx Wiktor Majczak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wiktor Majczak

Wiktor Majczak

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 lipca 2007 roku

magister Biotechnologii

Wiktor Majczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekspresja genu rpoH Escherichia coli z promotorów P6 i P7”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Józef Wojciech Kur

Dyplom nr 2820.


Gdańsk, 29 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: