fbpx Magdalena Sawicka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Magdalena Sawicka

Magdalena Sawicka

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Magdalena Sawicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Bioróżnorodność Gujany Francuskiej na przykładzie rzędu Orchidales

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Klimko, prof. dr hab. Maria Wiktoria Zając

Dyplom nr 2819.


Gdańsk, 24 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: