fbpx Jerzy Stanisław Sell | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jerzy Stanisław Sell

Jerzy Stanisław Sell

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 2007 roku

doktor nauk przyrodniczych w zakresie Biologii

Jerzy Stanisław Sell

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zróżnicowanie genetyczne reliktowych bałtyckich i arktycznych populacji Saduria entomon L. (Crustacea: Isopoda)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki, prof. dr hab. Jacek M. Szymura, prof. dr hab. Roman Wenne, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 504.


Gdańsk, 19 lipca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: