fbpx Barbara Mirosława Strzelczyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Mirosława Strzelczyk

Barbara Mirosława Strzelczyk

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 czerwca 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Barbara Mirosława Strzelczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Ekspresja genów CAV1NDRG1 w nowotworze jelita grubego

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Ryszard Oliński

Dyplom nr 2806.


Gdańsk, 19 czerwca 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: