fbpx Marcin Górniak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marcin Górniak

Marcin Górniak

Uchwałą Rady Instytutu Biologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 maja 2007 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Molekularnej

Marcin Górniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Klasyfikacja rzędu Orchidales w świetle analiz wybranych fragmentów DNA”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Katarzyna Szweykowska-Kulińska, prof. dr hab. Adam Konstanty Zając

Dyplom nr 2798.


Gdańsk, 22 maja 2007 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: